เว็บจีคลับ

ไฟร์วอลล์ (firewall) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Firewall  คืออะไร ? สำคัญหรือเปล่านะ Firewall คือ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ บนระบบเครือข่าย ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออกระบบเครือข่าย จะมีการกำหนดกฎ เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของข้อมูล เป็นการป้องกันว่าข้อมูลที่จะส่งผ่านนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับกฎต่างๆที่ทางผู้ใช้งานได้กำหนดไว้ แต่ก็ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ใช้งานเองด้วย ถ้าหากข้อมูลไม่ปลอดภัยได้แต่รับการอนุญาตจากผู้ใช้งาน Firewall ก็จะปล่อยให้ผ่านเข้าไปได้ Firewall มีประโยชน์อย่างไร ? ช่วยลดช่องโหว่การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของบริษัท วัตถุประสงค์หลักของไฟร์วอลล์...